MENS SANA

...LIDEM, KTERÉ BOLÍ DUŠE

§ 70 dle zákona č. 108/2006 Sb.

Posláním služby sociální rehabilitace je podpora vedoucí ke zvládání běžného života lidí s duševním onemocněním, kteří se vlivem svého zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a nedokáží ji řešit vlastními silami.PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

dle § 43 zákona č. 108/2006 Sb.

Posláním služby je poskytování podpory v samostatném bydlení lidem se zkušeností s duševním onemocněním, kteří se v důsledku svého onemocnění ocitli v nepříznivé sociální situaci a nedokáží ji řešit vlastními silami.

 

 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Posláním služby Chráněné bydlení MENS SANA, z.ú. je poskytovat lidem s chronickým duševním onemocněním aktivní podporu v průběhu bydlení tak, aby po ukončení pobytu mohli samostatně bydlet s co nejnižší podporou.   

 

 

PRACOVNÍ REHABILITACE

PŘÍPRAVA NA PRÁCI

Cílená příprava lidí s duševním onemocněním na práci na volném trhu práce anebo v chráněných dílnách.

 

 

 

KOGNITIVNÍ REHABILITACE

Programy na procvičování paměti, určené lidem s traumatickým poškozením mozku, po cévních mozkových příhodách a lidem s duševním onemocněním.

 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

 • Ateliér kresby a malby
 • Textilní, keramická a výtvarná dílna
 • Divadlo NETŘESK
 • Hudební skupina TŘESK
 • Sportovní aktivity
 
 
 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

 • Výuka PC
 • Výuka těsnopisu
 • Výuka cizích jazyků
 • Kurz hospodaření s penězi

PREVENTIVNÍ PROGRAMY, TERAPEUTICKÉ PROGRAMY

 • Hudební dílny
 • Textilní, keramická a výtvarná dílna
 • Muzikoterapie
 • Arteterapie
 • Workshopy s odborníky z oboru sociální práce
 • svépomocná skupina
 • skupina pro rodiče a blízké
 • skupina pro mladé lidi do 30 let „POSED“

0 LET
PRAXE

MENS SANA, z.ú.

MENS SANA vznikla v roce 1996 pro podporu a rozvoj psychoterapie, ergoterapie a sociální práce zaměřené na problematiku péče o duševní zdraví, budování komunitní péče v Ostravě a vzdělávání v těchto oborech. V současné době poskytujeme sociální služby, kognitivní rehabilitaci, pracovní rehabilitaci, terapeutické, vzdělávací, volnočasové programy, programy na podporu zaměstnávání lidí s duševním onemocněním a programy zaměřené na prevenci a destigmatizaci. Naše služby poskytujeme ročně více než 300 lidem se zdravotním postižením v Moravskoslezském kraji.

DOKUMENTY

KONTAKT
+420 777 034 883

Sokolovská 6062/32, Ostrava- Poruba, 70800

menssana@menssana.cz

NAŠI PARTNEŘI

CRAZY FEST OSTRAVA

Již deset let pořádáme v ostravě destigmatizační festival crazyfest.