Pracovní rehabilitace

Projekt PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNÉNÍM
A S KOGNITIVNÍM DEFICITEM přináší lidem se znevýhodněním možnost opětovně se zapojit do pracovního procesu, popř. získat pracovní návyky a zkušenosti. Projekt pomáhá lidem, kteří díky svému onemocnění nikdy nepracovali, popřípadě vlivem nemoci nebo úrazu tyto návyky ztratili. Tímto projektem pomáháme lidem z naší cílové skupiny k znovunabytí mnohdy ztracené sebedůvěry a víry ve vlastní schopnosti a rovněž k smysluplnému trávení volného času, kdy mohou za sebou dennodenně vidět výsledky vlastního snažení.

V součinnosti s Krajským úřadem práce v Ostravě jsme poskytovateli programu pracovní rehabilitace a přípravy k práci. Pracovní rehabilitací je myšlen poradensko-motivační program zahrnující pracovní činnosti v rozsahu 4 hodin 2-3 krát týdně, pracovní poradenství a výuku základní uživatelské znalosti práce na počítači. Pracovní poradenství je poskytováno formou JOB klubů, který přináší informace o pracovních portálech a způsobu hledání práce, zpracování životopisu, o průběhu pracovních pohovorů a základní pracovně-právní problematiky zacílené na osoby se zdravotním postižením. Příprava k práci je pak navazujícím programem, který zahrnuje pouze pracovní činnosti 5 krát týdně po 4 hodinách, bez poradenství a výuky PC. Uživatelům se věnují zkušení pracovní terapeuti a sociální pracovnice a koordinátorka pracovních činností v jedné osobě.

Pro mužské uchazeče je stěžejním zázemím naše dřevařská dílna na ul. Maďarská, kde se rehabilitanti postupně seznámí s dřevařskými a natěračskými pracemi při výrobě a renovaci zahradního nábytku, interiérového zařízení apod. Uživatelé pracovní rehabilitace a přípravy k práci se také v roce 2015 výraznou měrou podíleli na rekonstrukci Centra trénování paměti, čímž si rozšířili svou praxi i o pomocné zednické, malířské a údržbářské práce. V tomto duchu naši uchazeči aktuálně pokračují při opravách bytů služby podporovaného bydlení. Od jara do podzimu se taktéž střídají při údržbě zahrady pracoviště MENS SANA na ul. Skautská.

Případné ženské zájemkyně se mohou zapojit do prací v rukodělné a šicí dílně na ul. Skautská, pomáhat při obdělávání záhonů s bylinkami a zeleninou, pracovat ve skleníku.

O zařazení do vhodného programu pracovní rehabilitace nebo přípravy k práci a délce jeho trvání rozhoduje Úřad práce v Ostravě po podání žádosti o pracovní rehabilitaci na pobočce úřadu práce na ul. Zahradní 368/12.

Pracovní rehabilitaci v organizaci MENS SANA, o.p.s. neposkytujeme osobám:

  • mladším 18-ti let
  • závislým (kromě fáze prokazatelné abstinence min. půl roku)
  • s jiným zdravotním postižením (těžké smyslové, těžké tělesné, střední a těžké mentální postižení)
  • s ochrannou léčbou (sexuologickou, protialkoholní, toxikomanickou)

V roce 2015 MENS SANA, o.p.s. rovněž realizovala v rámci aktivit spojených se zaměstnáváním osob s duševním onemocněním evropský projekt v rámci ESF OP LZZ, Pracovat je normální – i v případě osob s duševním onemocněním. Projekt byl financován z ESF a státního rozpočtu ČR. Projekt trval 12 měsíců od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015. Jeho cílem bylo podpořit 20 osob s duševním onemocněním a 1 organizaci. Účastníci projektu měli úspěšně absolvovat odborné poradenství, vzdělávací, rekvalifikační a motivační kurzy za účelem zlepšení jejich uplatnění na trhu práce a následně se mělo vytvořit 8,5 pracovních míst, což by například znamenalo 17 osob zaměstnaných na poloviční úvazek. Nakonec v květnu 2015 nastoupilo do zaměstnání 18 uchazečů. Po celou dobu jim byl k dispozici kouč, psycholog a expert cílové skupiny. V rámci naší organizace bylo umístěno 12 účastníků projektu na pozice – IT specialista, Lektor, 2 osoby jako Pomocný pracovník v šicí dílně, 6 osob jako Provozní pracovník, 2 osoby jako Terénní sociální asistent. Stěžejním úspěchem tohoto projektu pak bylo nalezení uplatnění zbývajícím 6 lidem vně organizace, konkrétně 1 osoba na pozici Pracovník na pomocné a úklidové práce ve firmě MS AUTO CZ s.r.o., 1 osoba na pozici Asistentka administrativy ve společnosti PEMIC BOOKS a.s., v neziskové organizaci Spirála o.p.s. 2 osoby na pozici Pomocný pracovník úklidových prací a 2 osoby na pozici Pomocný pracovník přípravy občerstvení. Všech 18 účastníků projekt zdárně dokončilo.

Aktuálně čekáme na schválení navazujícího projektu ESF OPLZZ, který by měl začít na přelomu roku 2016/2017 a klade si za cíl zaměstnat 25 osob s duševním onemocněním. V neposlední řadě s finanční podporou Úřadu práce zaměstnáváme osoby s duševním onemocněním s invaliditou I. nebo II. na veřejně prospěšné práce. Jde především o terénní sociální asistenty pro naše stávající klienty a aktivizačně-motivační pracovníky kognitivní rehabilitace a také v dřevařské, rukodělné a šicí dílně. Od začátku roku 2016 jsme zaměstnali touto formou 13 lidí, z toho 9 lidí s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.

Osm lidí se znevýhodněním zaměstnáváme také formou dohod o provedení práce v rámci projektu PODPORA PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM s finanční podporou Moravskoslezského kraje

Další informace pro zájemce o zařazení do projektů zaměstnávání OZP a pracovní rehabilitace v organizaci MENS SANA, o.p.s. poskytuje koordinátorka pracovních činností Mgr. Jana Kacerovská, na tel. č.: 734 256 883, nebo na e-mailové adrese: j.kacerovska@menssana.cz.

up    msk    smo