§ 70 dle zákona č. 108/2006 Sb.

Posláním služby sociální rehabilitace je podpora vedoucí ke zvládání běžného života lidí s duševním onemocněním, kteří se vlivem svého zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a nedokáží ji řešit vlastními silami.PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

dle § 43 zákona č. 108/2006 Sb.

Posláním služby je poskytování podpory v samostatném bydlení lidem se zkušeností s duševním onemocněním, kteří se v důsledku svého onemocnění ocitli v nepříznivé sociální situaci a nedokáží ji řešit vlastními silami.

 

PRACOVNÍ REHABILITACE

PŘÍPRAVA NA PRÁCI

Cílená příprava lidí s duševním onemocněním na práci na volném trhu práce anebo v chráněných dílnách.

 

 

 

KOGNITIVNÍ REHABILITACE

Programy na procvičování paměti, určené lidem s traumatickým poškozením mozku, po cévních mozkových příhodách a lidem s duševním onemocněním.

 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

 • Ateliér kresby a malby
 • Textilní, keramická a výtvarná dílna
 • Divadlo NETŘESK
 • Hudební skupina TŘESK
 • Sportovní aktivity
 
 
 

TERAPEUTICKÉ PROGRAMY

 • Skupinová psychoterapie
 • Arteterapie
 • Muzikoterapie

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

 • Výuka PC
 • Výuka těsnopisu
 • Výuka cizích jazyků
 • Kurz hospodaření s penězi

PREVENTIVNÍ PROGRAMY

 • Hudební dílny
 • Textilní, keramická a výtvarná dílna
 • Muzikoterapie
 • Arteterapie
 • Workshopy s odborníky z oboru sociální práce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

0 LET
PRAXE

MENS SANA, z.ú.

vznikla v roce 1996 pro podporu a rozvoj psychoterapie, ergoterapie a sociální práce zaměřené na problematiku péče o duševní zdraví, budování komunitní péče v Ostravě a vzdělávání v těchto oborech. V současné době poskytujeme sociální služby, kognitivní rehabilitaci, pracovní rehabilitaci, terapeutické, vzdělávací, volnočasové programy, programy na podporu zaměstnávání lidí s duševním onemocněním a programy zaměřené na prevenci a destigmatizaci. Naše služby poskytujeme ročně více než 300 lidem se zdravotním postižením v Moravskoslezském kraji.

Kdybychom byli andělé
nosili bychom na křídlech
ty co sami jít nemohou
kdybychom byli andělé
sušili bychom slzy
těm co pláčou
kdybychom byli andělé
přinášeli bychom světlo
těm co bloudí ve tmě
kdybychom byli andělé
pomohli bychom lidem od bolesti

Jaroslava Saidlová

DOKUMENTY

KONTAKT
+420 777 034 883

Ukrajinská1533/13, Ostrava- Poruba, 70800

menssana@menssana.cz

Na co Vaše dary použijeme?
Vaše dary podpoří jeden z našich projektů, můžete také sami určit, který projekt chcete podpořit

Sociální rehabilitace § 70 dle zákona č. 108/2006 Sb.
Podpora samostatného bydlení – terénní služba dle § 43 zákona č. 108/2006
CENTRUM TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ lidí s duševním onemocněním a kognitivním deficitem
OSTROV NADĚJE – projekt na podporu vzdělávání a kreativních činností OZP
PROLOMENÍ TICHA – destigmatizační akce
CRAZY FEST