Logo Menssana    Kdybychom byli andělé, pomohli bychom lidem od bolesti

O Centru trénování paměti


 
V září 2015 otevřela obecně prospěšná společnost MENS SANA nové Centrum pro trénování paměti, čímž navazuje na dosavadní program kognitivní rehabilitace realizovaný již od roku 2011. Díky podpoře statutárního města – městského obvodu Ostrava Poruba jsme získali budovu s bezbariérovým přístupem, takže je Centrum dostupné i lidem s pohybovým omezením. V roce 2014 a 2015 proběhla rozsáhlá rekonstrukce objektu s finanční pomocí statutárního města Ostrava.

Co Centrum trénování paměti nabízí

Hlavním záměrem Centra trénování paměti je poskytování širokého spektra kognitivně-rehabilitačních aktivit, za využití různých variant tréninku:

  • počítačové programy vyvinuté speciálně pro kognitivní rehabilitaci (Happy Neuron)
  • arteterapie a muzikoterapie (výtvarná a umělecká činnost jako prostředek rehabilitace)
  • didaktický systém Logico Piccolo
  • metoda tužka–papír (řešení písemných a grafických úkolů)
  • další tréninkové pomůcky a kolektivní hry

Zmíněné aktivity probíhají individuální i skupinovou formou.

Účastníci kognitivní rehabilitace mohou využívat i další následné služby MENS SANA, z.ú., které jim mohou usnadnit zvládnutí každodenních problémů zejména v oblasti pracovního uplatnění, rodinného života, či důstojného stáří. Nabízíme pomoc při hledání nebo návratu do zaměstnání, podporu při studiu. Realizujeme pracovní rehabilitaci, přípravu k zaměstnání a podporu samostatného bydlení.

 

Co je kognitivní rehabilitace

Kognitivní rehabilitace je systematický a pravidelný trénink mozku. Má za cíl zlepšování a podporu kognitivních (poznávacích) funkcí mozku, mezi něž patří především paměť, soustředění, logika, prostorová orientace apod.

 

Komu je kognitivní rehabilitace určena

Aktivity Centra trénování paměti jsou zaměřeny především na osoby s narušenými poznávacími funkcemi v důsledku při traumatického poškození mozku (např. autonehody nebo úder do hlavy při pádu), po cévních mozkových příhodách (např. mrtvice) nebo z důvodu chronického organického (např. demence) nebo duševního (např. psychózy) onemocnění.

 

Kontakt

Mgr. Antonín Liška
vedoucí Centra trénování paměti
tel. 774 452 039
e-mail: a.liska@menssana.cz

 

Kde nás najdete

Centrum trénování paměti
Bulharská 1561/7
708 00 Ostrava-Poruba