PROGRAM MENS SANA, z.ú. na jednotlivé měsíce

Veškeré akce se konají za finanční podpory MPSV, Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostrava.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!