POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním služby sociální rehabilitace je podpora a pomoc lidem se zkušeností s duševním onemocněním při procesu jejich zotavení s cílem maximalizovat kvalitu jejich života a posílit schopnosti a dovednosti potřebné pro fungování v běžném životě, tedy řešit jejich nepříznivou sociální situaci formou Komplexního přístupu k rehabilitaci (Comprehensive Approach to Rehabilitation, CARe) 1. 

Kvalita života je vnímána jako pocit smysluplnosti a vztahuje se k těmto doménám.

· osobní domény – péče o sebe a ostatní, zdraví, bezpečí, sociální vztahy

· životní domény – bydlení, zaměstnání, učení, finance, volný čas

1 HOLLANDER, Dirk den a Jean Pierre Lambert WILKEN. Podpora zotavení a začlenění: úvod do metodiky CARe. Dotisk 1. vydání. Praha: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, 2019. ISBN 978-80-907318-4-4.

CÍLE POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Cílem služby sociální rehabilitace je rozvíjení a posilování samostatnosti a soběstačnosti osob se zkušeností s duševním onemocněním, které různými formami nácviků, doprovodů a za podpory pracovníka sociální služby posilují své silné stránky. Cílenou sociální prací člověk získá kontrolu nad svou situací, buduje vztahy a vytváří svůj vlastní příběh zotavení postavený na vlastních přáních a ambicích souvisejících s jeho vlastní kvalitou života.

CÍLOVÁ SKUPINA

Lidé se zkušeností s duševním onemocněním především z oblasti psychóz, neuróz a poruch osobnosti žijící v Ostravě a blízkém okolí, kteří se vlivem svého onemocnění ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou neumí nebo nemůžou řešit vlastními silami a potřebují podporu v získání dovedností a náhledu, jak tuto situaci řešit.

Věková kategorie uživatelů:
· dorost (16 – 18 let)
· mladí dospělí (19 – 26 let)
· dospělí (27 – 64 let)
· mladší senioři (65-80 let)

Službu sociální rehabilitace neposkytujeme osobám s jiným zdravotním postižením (těžké smyslové, těžké tělesné, střední a těžké mentální postižení).

Poznámka: Centrum psychosociální pomoci, Sokolovská6062/32, Ostrava-Poruba není bezbariérové. Kreativní dílna na pracovišti Skautská 1045, Ostrava–Poruba je bezbariérová, ale kanceláře sociálních pracovnic v 1. patře bezbariérové nejsou. Pracoviště na ulici Bulharská 1561 je plně bezbariérové, stejně jako pracoviště v Komunitním centru VŠICHNI SPOLU

Sociální službu sociální rehabilitace MENS SANA, z.ú. poskytujeme v ambulantní a terénní formě.
Terénní formu zajišťují pracovníci prostřednictvím:
· doprovodů uživatelů k lékaři, na úřady
· nácviků dovedností potřebných pro běžný život (nakupování, cestování, jednání s úřady apod.)
· návštěv u uživatelů doma
· návštěv v psychiatrických nemocnicích.

Pracovníci sociální rehabilitace jsou schopni dojíždět za uživateli na území města Ostravy a v jeho blízkém okolí, maximálně do 30 km od sídla organizace.

V rámci reformy psychiatrické péče jsme v sociální rehabilitaci vybudovali terénní komunitní tým založený na multidisciplinárním přístupu, složený ze sociálních pracovníků, psychologů a peer konzultantů. Tým úzce spolupracuje se zdravotníky v oblasti psychiatrické péče. Vychází z konceptu zotavení, opírá se o metody CARe a Otevřeného dialogu.

Terénní komunitní tým pracuje převážně s uživateli, kteří aktuálně potřebují vyšší míru podpory, a u kterých je vhodné zapojení více odborníků, z nichž každý může poskytnout jedinečný vhled do situace uživatele.

Zapojení týmu je vhodné také při navazování případných zájemců o službu v rámci asertivního kontaktování v terénu (i mimo zdravotnická zařízení).

DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SOKOLOVSKÁ

Služba je poskytována v rámci provozní doby MENS SANA, z.ú.:

Aktivity v rámci služby sociální rehabilitace MENS SANA, z.ú. jsou poskytovány na pracovišti Sokolovská6062/32, 708 00, Ostrava-Poruba v rámci provozní doby:

· Pondělí : 8 – 16 hodin
· Úterý : 8 – 16 hodin
· Středa : 8 – 16 hodin
· Čtvrtek : 8 – 16 hodin
· Pátek : 8 – 14 hodin

KREATIVNÍ DÍLNY- SKAUTSKÁ

Činnosti v rámci Kreativní dílny jsou poskytovány na pracovišti MENS SANA, z.ú., Motivační a vzdělávací aktivity, Skautská 1045/3, 708 00 Ostrava-Poruba v rámci provozní doby:

· Pondělí: 8:00 – 15:00 hodin
· Úterý: 8:00 – 13:00 hodin
· Středa: 8:00 – 16:00 hodin
· Čtvrtek: 8:00 – 15:00 hodin
· Pátek: 8:00 – 15:00 hodin

BULHARSKÁ

Aktivity v rámci služby sociální rehabilitace MENS SANA, z.ú. jsou poskytovány na pracovišti Bulharská 1561, 708 00, Ostrava-Poruba v rámci provozní doby:

· Pondělí : 8 – 16 hodin
· Úterý : 8 – 16 hodin
· Středa : 8 – 16 hodin
· Čtvrtek : 8 – 16 hodin
· Pátek : 8 – 14 hodin

VŠICHNI SPOLU

Aktivity v rámci služby sociální rehabilitace MENS SANA, z.ú. v Komunitním centru VŠICHNI SPOLU na ulici Pokorného 447/52a, 708 00 v Ostravě – Puskovci je v rámci provozní doby:

· Středa : 9 – 12 hodin
· Čtvrtek : 9 – 12 hodin
· Pátek : 9 – 12 hodin

Provozní doba může být upravena podle aktuálního personálního zajištění služby. Uživatelé služby jsou o změnách provozní doby informováni jak osobně – pracovníky na jednotlivých pracovištích, tak prostřednictvím upozornění na dveřích jednotlivých pracovišť, na webových stránkách www.menssana.cz, v Programu MENS SANA, z.ú. Klíčoví pracovníci uživatelů o těchto změnách uživatele informují s dostatečným předstihem.

CO MŮŽEME NABÍDNOUT

•Podpora při získávání kontroly nad vlastní nemocí.

• Rozvoj a posílení samostatnosti a soběstačnosti.

• Doprovody a pomoc s vyřizováním úředních záležitostí (vyřízení invalidního důchodu, získání sociálních dávek apod.).

• Pomoc při řešení finanční situace.

• Podpora v oblasti bydlení, nácviky činností běžného života.

• Podpora při udržování či vytváření smysluplných vztahů a plnění různých životních rolí.

• Pomoc a podpora při návratu na trh práce, při udržení nebo získání vhodného zaměstnání.

• Pomoc a podpora při nalézání možností pro vlastní rozvoj< a trávení volného času v souladu s vlastními potřebami a přáními.

Zde Vložte Text Nadpisu

Zde Vložte Text Nadpisu

Zde Vložte Text Nadpisu

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Ideálně telefonicky na čísle: 777 034 886 nebo pak elektronicky:

e-mail: h.neumannova@menssana.cz

e-mail: menssana@menssana.cz