Logo Menssana    Kdybychom byli andělé, pomohli bychom lidem od bolesti

Chcete nás podpořit a nevíte jak?

 

MENS SANA z.ú. je nestátní nezisková organizace, která se od roku 1996 zabývá pomocí a podporou lidí se zkušeností s duševním onemocněním. V roce 2011 jsme rozšířili naše služby o kognitivní rehabilitaci, která slouží k obnově narušených poznávacích funkcí tj. paměti, logického uvažování, prostorové orientace, pozornosti a řečové složky u lidí s poúrazovým poškozením mozku. Kognitivní rehabilitaci poskytujeme také lidem s duševním onemocněním. V roce 2015 jsme otevřeli první Centrum trénování paměti v Moravskoslezském kraji. Od roku 2014 je společnost rehabilitačním zařízením, které zabezpečuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pracovní rehabilitaci, přípravu k práci dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Ve stejném roce jsme zřídili chráněné pracovní místo na pozici vedoucího aktivizačního a motivačního pracovníka v dřevařské a rukodělné dílně. MENS SANA, z.ú. je zaměstnavatelem lidí s duševním onemocněním, ve spolupráci s Úřadem práce zaměstnáváme 30% lidí se zdravotním postižením (OZP).

Naše činnost by se neobešla bez finanční podpory vládních grantů, nadací a také bez podpory našich přátel, rodinných příslušníků, sponzorů a dárců. Podpory všech dárců si velmi ceníme. Děkujeme touto formou všem, kteří jste nám pomohli v minulých letech, také těm, kteří nám stále pomáháte a také těm z Vás, kteří jste se rozhodli nás letos podpořit.

Na co Vaše dary použijeme?

  Vaše dary podpoří jeden z našich projektů, můžete také sami určit, který projekt chcete podpořit

  • Sociální rehabilitace § 70 dle zákona č. 108/2006 Sb.
  • Podpora samostatného bydlení – terénní služba dle § 43 zákona č. 108/2006
  • CENTRUM TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
  • PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ lidí s duševním onemocněním a kognitivním deficitem
  • OSTROV NADĚJE – projekt na podporu vzdělávání a kreativních činností OZP
  • PROLOMENÍ TICHA – destigmatizační akce
  • CRAZY FEST

Jak funguje daňové zvýhodnění?

Dle § 15, odst.1 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů mají fyzické osoby (jednotlivci) a dle § 20, odst. 8 právnické osoby (podnikatelé) právo na odečtení daru ze základu daně.

Rozhodli jste se nás podpořit a jste fyzická osoba?

  • Zvolte prosím jednu z možností:

   • Zaslat libovolnou částku bankovním převodem na číslo našeho účtu: 188 317 535/0300. Napište prosím do textu, že se jedná o dar.
   • Založit si trvalý příkaz a posílat libovolnou částku na číslo našeho účtu: 188 317 535/0300.
   • Poštovní poukázkou typu A (složenkou). Vyplňte prosím tyto údaje:
    Adresát: MENS SANA, z.ú., Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava
    Číslo účtu: 188 317 535, Kód banky: 0300
   • Věcný dar anebo službu. V tomto případě prosíme o telefonický kontakt, popř. nás kontaktujte prostřednictvím elektronické pošty.
   • Staňte se našim dobrovolníkem. I v tomto případě prosíme o telefonický kontakt, popř. nás kontaktujte prostřednictvím elektronické pošty: p.sulakova@menssana.cz . Při společné schůzce s naším koordinátorem dobrovolníků sepíšeme Smlouvu o dobrovolnictví.

Chcete-li darovací smlouvu, potvrzení o přijatém daru, sdělte nám prosím své údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště a číslo OP prostřednictvím elektronické komunikace na : menssana@menssana.cz, poštou na adresu sídla: MENS SANA, z.ú., Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava, popř. telefonicky: 596918104. Děkujeme

Co Vám můžeme nabídnout za Váš dar?

Každý dárce obdrží potvrzení o přijetí daru (darovací smlouvu). Můžete přesně určit na jaký projekt / akci svůj dar poskytujete. Na požádání Vám předložíme vyúčtování daru, popřípadě napíšeme, na co jsme dar použili, budete tak mít jistotu, že Váš dar plní účel, za jakým jej poskytujete. v neposlední řadě Vám spolupráce s námi dodá dobrý pocit a pověst sociálně odpovědné firmy anebo zodpovědného občana.

Rozhodli jste se nás podpořit a jste právnická osoba?

Můžete pro naši podporu zvolit jednu z výše uvedených možností, popřípadě se můžete stát našim PARTNEREM. Nabízíme spolupráci postavenou na oboustranné dohodě partnerství, s cílem poskytnout to, co je pro partnera důležité a dobře využitelné v rámci společenské odpovědnosti firem (CSR).

Pokud Vás naše činnost zaujala a chcete se stát dárcem, dobrovolníkem anebo partnerem naší organizace nebo projektu, kontaktujte prosím ředitelku organizace Mgr. Jaroslavu Saidlovou telefonicky: 777 034 883 anebo prostřednictvím elektronické korespondence: menssana@menssana.cz.

Podporují nás:

Finanční partneři

  

    

Sponzoři finanční a věcné dary:

Děkujeme těm, kteří pro nás pracovali bez nároku na honorář a těm, kteří naši činnost finančně nebo materiálně podpořili.

 

Rok 2018

Finanční dary nadace, firmy, fyzické osoby:

Dary od soukromých osob:
Anonymní dárci: 2 700Kč

 

Dary od právnických osob:

anonymní dárce:                                                                                       15 000Kč

Ing. arch. Eva Špačková                                                                             5 000Kč
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.:                                            20 000Kč

ELEKTROPOHONY spol. s s.r.o                                                             12 000 Kč

Nadační fond TESCO:                                                                                10 000Kč

_ Globus ČR, k.s.

 

 

Rok 2017

Finanční dary nadace, firmy, fyzické osoby:

Dary od soukromých osob: 100 000 Kč
Andrej Babiš 100 000 Kč
Dary od právnických osob:
NADACE ČEZ 100 000 Kč
Globus ČR, k.s. 50 000 Kč
Nadace umění pro zdraví 3 000 Kč

ELEKTROPOHONY spol. s s.r.o 10 000 Kč

Nadační fond TESCO 30 000Kč

Špaček s.r.o. 2 000 Kč
GIVT cz. s.r.o. 1 181 Kč
Anonymní dárce 10 000 Kč

 

   
   
 
   
   
   
   
Nadace ČEZGlobus ČR, k.s.Nadace Umění pro zdraví
 

 

 

 

 

Rok 2016

Finanční dary nadace, firmy, fyzické osoby

Dary od fyzických osob:  45 400 Kč
 
Dary od právnických osob:  
ELEKTROPOHONY spol. s r.o. 8 000 Kč
BÍLÝ MEDVĚD PUBLIC RELATIONS, s.r.o. 5 500 Kč
SLEZSKÁ DIAKONIE 4 500 Kč
ŠPAČEK, s.r.o. 2 000 Kč
 

 

 

 

Rok 2015

Finanční dary nadace, firmy, fyzické osoby

Dary od soukromých osob 34 790 Kč
 
Dary od právnických osob:  
Nadace OKD 150 000 Kč
Nadační fond DUHA 10 000 Kč
Fórům dárců (Prazdroj lidem) 100 000 Kč
 

 

 

 

 

Pro ty, které činnost organizace zaujala, a chtějí nás podpořit, uvádíme číslo účtu, na který je možno přispět libovolnou finanční částkou. Pro více informací kontaktujte prosím ředitelku organizace Mgr. Jaroslavu Saidlovou telefonicky: 777 034 883 anebo prostřednictvím elektronické korespondence: menssana@menssana.cz.

 

Číslo účtu: 188317535/0300 ČSOB, a.s.