Logo Menssana    Kdybychom byli andělé, pomohli bychom lidem od bolesti

Sídlo společnosti:

 
MENS SANA, z.ú.
Centrum psychosociální pomoci
Ukrajinská 1533/13
Ostrava-Poruba
IČ: 65469003
 

Telefon:  596 918 104 – pevná linka Ukrajinská 1533/13
Mobil:     777 034 883 – mobil Statutární zástupkyně
777 034 886 – mobil vedoucí služby sociální rehabilitace
608 944 503 – mobil vedoucí služby podpora samostatného bydlení
e-mail:   menssana@menssana.cz

 

Název a adresa pracovišť:

Centrum psychosociální pomoci
Ukrajinská 1533/13
708 00, Ostrava-Poruba
Centrum trénování paměti
Bulharská 1561
708 00 Ostrava-Poruba
Dřevařská dílna
Maďarská 1537
708 00, Ostrava-Poruba
Motivační aktivity
Skautská 1045
708 00 Ostrava-Poruba
 

 

Pracovníci společnosti

Mgr. Jaroslava Saidlová
ředitelka
tel: 777 034 883
e-mail: menssana@menssana.cz
Mgr. Lenka Valíčková
psycholog
e-mail: l.valickova@menssana.cz
Mgr. Jana Kacerovská
vedoucí projektu zaměstnávání OZP
tel: 734 256 883
e-mail: j.kacerovska@menssana.cz
 

 

Sociální rehabilitace

Mgr. Hana Neumannová
vedoucí služby sociální rehabilitace, sociální pracovnice
tel: 777 034 886
e-mail: h.neumannova@menssana.cz
Hana Černá
pracovnice v sociálních službách, terénní pracovnice
tel: 608 944 501
e-mail: h.cerna@menssana.cz
Bc. Dagmar Podrazová
sociální pracovnice
tel: 777 034 882
e-mail: d.podrazova@menssana.cz
Ing. Alena Merendová
vedoucí vzdělávacích aktivit, pracovnice v sociálních službách
tel: 604 641 542
e-mail: a.merendova@menssana.cz
Mgr. Daniela Holušová
vedoucí textilní dílny, pracovnice v sociálních službách
tel: 773 450 512
e-mail: d.holusova@menssana.cz
Bc. Balabán Kryštof
pracovník v sociálních službách
tel: 773 450 512
Eva Vozníčková
pracovnice v sociálních službách
tel: 773 450 512
Kateřina Budiačová
pracovnice v sociálních službách
tel: 773 450 512

 

 

Centrum trénování paměti

Mgr. Antonín Liška
vedoucí Centra trénování paměti, sociální pracovník
tel: 774 452 039
e-mail: a.liska@menssana.cz
Mgr. Jakub Čmiel
vedoucí doplňkových činností, aktivizační a motivační pracovník CTP
tel: 604 582 403
e-mail: j.cmiel@menssana.cz
Bc. Renáta Saskie Mončevová
sociální pracovnice
tel: 777 703 414
e-mail: r.moncevova@menssana.cz
MgA. Cihlář Martin
vedoucí výtvarného ateliéru, aktivizační a motivační pracovník CTP
Trtík Lukáš
aktivizační a motivační pracovník CTP

 

 

Podpora samostatného bydlení

Martina Hudečková, DiS.
vedoucí služby podpora samostatného bydlení, sociální pracovnice
tel: 608 944 503
e-mail: m.hudeckova@menssana.cz
Bc. Dana Navrátilová
sociální pracovnice, terénní pracovnice
tel: tel: 608 450 512
e-mail: d.navratilova@menssana.cz
Bc. Jana Kročová
sociální pracovnice, terénní pracovnice
tel: 608 944 500
e-mail: j.krocova@menssana.cz
Bc. Matěj Pechlát
sociální pracovník, terénní pracovník
tel: 773 450 513
e-mail: m.pechlat@menssana.cz
Bc. Štěpániková Jitka
pracovnice v sociálních službách, terénní pracovnice
tel: 604 315 417
e-mail: j.stepanikova@menssana.cz

 

 

 

Dřevařská dílna

Jaromír Pašanda
vedoucí dřevařské dílny
e-mail: j.pasanda@menssana.cz
Ing. Jan Svorník
Aktivizační a motivační pracovník (mistr dřevařské dílny)
e-mail: j.svornik@menssana.cz
Petr Toman
Aktivizační a motivační pracovník (mistr dřevařské dílny)

 

 

Textilní dílna

Kateřina Budiačová
mistrová textilní dílny
 

Peer konzultanti

Brudný Tomáš
Pavlíková Anna
Scholzová Emília
Teplanská Markéta
MgA. Šimon Norbert
Žurovec Ivo
Bc. Volný Lukáš
Dostálová Jiřina
 

Aktivizační a motivační pracovníci

JEŘÁBEK Michal
KAČMAŘ Pavel
Ing. Lipová Lenka
 

Úklidoví a pomocní pracovníci

BUDIAČOVÁ Kateřína
JUŘÍČKOVÁ Anna
PĚGŘÍMKOVÁ Marta
ŽUROVEC Ivo

HELLEBRANDOVÁ Eva