Logo Menssana    Kdybychom byli andělé, pomohli bychom lidem od bolesti

Sídlo společnosti:

 

MENS SANA, z.ú.
Centrum psychosociální pomoci
Ukrajinská 1533/13
Ostrava-Poruba
IČ: 65469003

 

Telefon:  596 918 104 – pevná linka Ukrajinská 1533/13
Mobil:     777 034 883 – mobil Statutární zástupkyně
777 034 886 – mobil vedoucí služby sociální rehabilitace
608 944 503 – mobil vedoucí služby podpora samostatného bydlení
e-mail:   menssana@menssana.cz

 

Název a adresa pracovišť:

Centrum psychosociální pomoci
Ukrajinská 1533/13
708 00, Ostrava-Poruba
Centrum trénování paměti
Bulharská 1561
708 00 Ostrava-Poruba
Dřevařská dílna
Maďarská 1537
708 00, Ostrava-Poruba
Motivační aktivity
Skautská 1045
708 00 Ostrava-Poruba

 

Pracovníci společnosti

Mgr. Jaroslava Saidlová
ředitelka o.p.s., arteterapeutka
tel: 777 034 883
e-mail: menssana@menssana.cz
Hana Černá
pracovnice v sociálních službách, terénní pracovnice
tel: 608 944 501
e-mail: h.cerna@menssana.cz
Martina Hudečková, DiS.
sociální pracovnice, vedoucí služby podpora samostatného bydlení
tel: 608 944 503
e-mail: m.grucmanova@menssana.cz
Zuzana Horkelová
pracovnice v sociálních službách, vedoucí keramické dílny
tel: 773 450 512
e-mail: z.horkelova@menssana.cz
Mgr. Hana Neumannová
sociální pracovnice, vedoucí služby sociální rehabilitace
tel: 777 034 886
e-mail: h.neumannova@menssana.cz
Mgr. Pavla Červenková 
sociální pracovnice
tel: 777 034 882
e-mail: p.sulakova@menssana.cz
Bc. Dagmar Podrazová
pracovnice v sociálních službách
tel: 773 450 512
e-mail: d.podrazova@menssana.cz
Ing. Alena Merendová
kontaktujete na čísle 596 918 104
vedoucí vzdělávacích aktivit
e-mail: a.merendova@menssana.cz
Mgr. Antonín Liška
sociální pracovník
tel: 774 452 039
e-mail: a.liska@menssana.cz
Bc. Matěj Pechlát
sociální pracovník
tel: 773 450 513
e-mail: m.pechlat@menssana.cz
Ing. Jan Svorník
Aktivizační a motivační pracovník
Dřevařská dílna
e-mail: j.svornik@menssana.cz
Mgr. Lenka Valíčková
psycholog
e-mail: l.valickova@menssana.cz
Mgr. Daniela Holušová
Aktivizační a motivační pracovník
Textilní dílna
e-mail: d.holusova@menssana.cz
Ing. Helena Břusková, DiS.
Aktivizační a motivační pracovník
Kognitivní rehabilitace
e-mail: h.bruskova@menssana.cz
Jaromír Pašanda
Vedoucí Dřevařské dílny
e-mail: j.pasanda@menssana.cz
Mgr. Jakub Čmiel
Aktivizační a motivační pracovník CTP
e-mail: j.cmiel@menssana.cz
Mgr. Jana Kacerovská
vedoucí projektu Zaměstnávání OZP
tel: 734 256 883
e-mail: j.kacerovska@menssana.cz
Bc. Dana Navrátilová
sociální pracovnice
tel: tel: 608 450 512
e-mail: d.navratilova@menssana.cz
Bc. Jana Kročová
Sociální pracovnice
tel: 608 944 500
e-mail: j.krocova@menssana.cz

 

 

Peer konzultanti

Tomáš Brudný
Pavlíková Anna
Scholzová Emília
Teplanská Markéta
Bc. Vavříková Kateřina
Skořupová Lucie
Bc. Volný Lukáš
Hurta Tomáš

 

 

Aktivizační a motivační pracovníci

BALABÁN Kryštof
MgA. CIHLÁŘ Martin
JEŘÁBEK Michal
KAČMAŘ Pavel
KŘÍŽEK Ctibor
KVASNICA Patrik
TRTÍK Lukáš

 

 

Terénní sociální asistenti

LAPINOVÁ Margita
Bc. ŠTĚPÁNÍKOVÁ Jitka

 

 

Pomocní pracovníci

BUDIAČOVÁ Kateřina
JURÍČKOVÁ Anna
PĚGŘÍMKOVÁ Marta