Sídlo společnosti:

MENS SANA, z.ú.
Centrum psychosociální pomoci
Ukrajinská 1533/13
Ostrava-Poruba
IČ: 65469003 

Telefon:  596 918 104 – pevná linka Ukrajinská 1533/13
Mobil:     777 034 883 – mobil Statutární zástupkyně
777 034 886 – mobil vedoucí služby sociální rehabilitace
608 944 503 – mobil vedoucí služby podpora samostatného bydlení
e-mail:   menssana@menssana.cz

Název a adresa pracovišť:

Centrum psychosociální pomoci
Ukrajinská 1533/13
708 00, Ostrava-Poruba
Centrum trénování paměti
Bulharská 1561
708 00 Ostrava-Poruba
Dřevařská dílna
Maďarská 1537
708 00, Ostrava-Poruba
Motivační aktivity
Skautská 1045
708 00 Ostrava-Poruba
 

Pracovníci společnosti

Mgr. Jaroslava Saidlová
ředitelka
tel: 777 034 883
e-mail: menssana@menssana.cz
Ing. Vojtěch Beck
finanční manažer
tel: 604 329 012
e-mail: vbeck@menssana.cz
Ing. Lenka Turečková
manažer evropských projektů
Mgr. Gabriela Wojtylová
ekonom
Mgr. Lenka Valíčková
psycholog
e-mail: l.valickova@menssana.cz
Mgr. Jana Kacerovská
vedoucí projektu zaměstnávání OZP
tel: 734 256 883
e-mail: j.kacerovska@menssana.cz
 
Ing. Helena Břusková, DiS.
Case manager
tel: 737259495
e-mail: helena.bruskova@gmail.com
 

Sociální rehabilitace

Mgr. Hana Neumannová
vedoucí služby sociální rehabilitace, sociální pracovnice
tel: 777 034 886
e-mail: h.neumannova@menssana.cz
Hana Černá
pracovnice v sociálních službách, terénní pracovnice
tel: 608 944 501
e-mail: h.cerna@menssana.cz
Bc. Dagmar Podrazová
sociální pracovnice
tel: 777 034 882
e-mail: d.podrazova@menssana.cz
Ing. Alena Merendová
vedoucí vzdělávacích aktivit, pracovnice v sociálních službách
tel: 604 641 542
e-mail: a.merendova@menssana.cz
Mgr. Daniela Holušová
vedoucí textilní dílny, pracovnice v sociálních službách
tel: 773 450 512
e-mail: d.holusova@menssana.cz
Bc. Balabán Kryštof
pracovník v sociálních službách
tel: 773 450 512
Kateřina Budiačová
pracovnice v sociálních službách
tel: 773 450 512
e-mail: k.budiacova@menssana.cz
 

Centrum trénování paměti

Mgr. Antonín Liška
vedoucí Centra trénování paměti, sociální pracovník
tel: 774 452 039
e-mail: a.liska@menssana.cz
Mgr. Jakub Čmiel
vedoucí doplňkových činností, aktivizační a motivační pracovník CTP
tel: 604 582 403
e-mail: j.cmiel@menssana.cz
Bc. Renáta Saskie Mončevová
sociální pracovnice
tel: 777 703 414
e-mail: r.moncevova@menssana.cz
Mgr. Hana Sakmarová
vedoucí výtvarného ateliéru/arteterapie, aktivizační a motivační pracovník CTP
e-mail: h.sakmarova@menssana.cz
Trtík Lukáš
administrativní a aktivizačně motivační pracovník CTP, správa webu
 

Podpora samostatného bydlení

Martina Hudečková, DiS.
vedoucí služby podpora samostatného bydlení, sociální pracovnice
tel: 608 944 503
e-mail: m.hudeckova@menssana.cz
Bc. Dana Navrátilová
sociální pracovnice, terénní pracovnice
tel: tel: 608 450 512
e-mail: d.navratilova@menssana.cz
Bc. Jana Kročová
sociální pracovnice, terénní pracovnice
tel: 608 944 500
e-mail: j.krocova@menssana.cz
Bc. Matěj Pechlát
sociální pracovník, terénní pracovník
tel: 773 450 513
e-mail: m.pechlat@menssana.cz
Bc. Štěpániková Jitka
pracovnice v sociálních službách, terénní pracovnice
tel: 604 315 417
e-mail: j.stepanikova@menssana.cz
 

Dřevařská dílna

Jaromír Pašanda
vedoucí dřevařské dílny
e-mail: j.pasanda@menssana.cz
Ing. Jan Svorník
Aktivizační a motivační pracovník (mistr dřevařské dílny)
e-mail: j.svornik@menssana.cz
Petr Toman
Aktivizační a motivační pracovník (mistr dřevařské dílny)
 
 

Peer konzultanti

Bc. Kateřina Vavříková
Bc. Michaela Máchová
Tomáš Brudný
Anna Pavlíková
Mgr. Barbora Rašková
Lukáš Trtík
Marcela Vopatová
Jiřina Dostálová