CENTRUM TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

KOGNITIVNÍ REHABILITACE


 

V září 2015 otevřela obecně prospěšná společnost MENS SANA nové Centrum trénování paměti, čímž navazuje na dosavadní program kognitivní rehabilitace realizovaný již od roku 2011. Díky podpoře statutárního města – městského obvodu Ostrava Poruba jsme získali budovu s bezbariérovým přístupem, takže je Centrum dostupné i lidem s pohybovým omezením. V roce 2014 a 2015 proběhla rozsáhlá rekonstrukce objektu s finanční pomocí statutárního města Ostrava.

Co Centrum trénování paměti nabízí

Hlavním záměrem Centra trénování paměti je poskytování širokého spektra kognitivně-rehabilitačních aktivit, za využití různých variant tréninku:
  • počítačové programy vyvinuté speciálně pro kognitivní rehabilitaci (Happy Neuron)
  • arteterapie a muzikoterapie (výtvarná a umělecká činnost jako prostředek rehabilitace)
  • didaktický systém Logico Piccolo
  • metoda tužka–papír (řešení písemných a grafických úkolů)
  • další tréninkové pomůcky a kolektivní hry
Zmíněné aktivity probíhají individuální i skupinovou formou. Účastníci kognitivní rehabilitace mohou využívat i další následné služby MENS SANA, z.ú., které jim mohou usnadnit zvládnutí každodenních problémů zejména v oblasti pracovního uplatnění, rodinného života, či důstojného stáří. Nabízíme pomoc při hledání nebo návratu do zaměstnání, podporu při studiu. Realizujeme pracovní rehabilitaci, přípravu k zaměstnání a podporu samostatného bydlení.

Co je kognitivní rehabilitace

Kognitivní rehabilitace je systematický a pravidelný trénink mozku. Má za cíl zlepšování a podporu kognitivních (poznávacích) funkcí mozku, mezi něž patří především paměť, soustředění, logika, prostorová orientace apod.

Komu je kognitivní rehabilitace určena

Aktivity Centra trénování paměti jsou zaměřeny především na osoby s narušenými poznávacími funkcemi v důsledku traumatického poškození mozku (např. autonehody nebo úder do hlavy při pádu), po cévních mozkových příhodách (např. mrtvice) nebo z důvodu chronického organického (např. demence) nebo duševního (např. psychózy) onemocnění.

Fitko pro mozek

CTP rozšířilo své služby pro širokou veřejnost a má tak svoje FITKO PRO MOZEK , kde nabízí jedinečné kursy pro zlepšování paměti všech generací.

Kontakt

Mgr. Antonín Liška vedoucí Centra trénování paměti tel. 774 452 039 e-mail: a.liska@menssana.cz

Kde nás najdete

Centrum trénování paměti Bulharská 1561/7 708 00 Ostrava-Poruba