Právě si prohlížíte MENS SANA SE ZAPOJUJE DO AKTIVIT CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY

MENS SANA SE ZAPOJUJE DO AKTIVIT CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY

Společnost MENS SANA, z.ú. uplatňuje při svém fungování principy sociální ekonomiky, kdy v oblasti zodpovědného chování vůči životnímu prostředí důsledně třídíme odpad, vyrábíme z recyklovaných materiálů, zpracováváme PET láhve, použitý papír, látky apod.

Systematickou prací se snažíme o propojování naší neziskové organizace a našeho sociálního podniku BOTUMY s.r.o. s akademickou sférou, podnikatelským sektorem a vědecko-inovačními centry, které nám přinese nové možnosti spolupráce, jak rozvíjet naši činnost a výrobu v souladu s principy cirkulární ekonomiky, tj. ekonomiky založené na konceptu udržitelného rozvoje, zabývající se způsoby, jak zvyšovat kvalitu životního prostředí a lidského života pomocí zvyšování efektivity produkce.

Díky spolupráci s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s. jsme získali kontakt na firmu SERVIS CLIMAX a.s., která je největším producentem stínění v České republice.

Díky velké ochotě a společenské odpovědnosti této společnosti jsme uzavřeli vzájemnou spolupráci na odběru látkového odpadu, který v našem sociálním podniku vracíme zpět do výroby a zpracováním sekundárního materiálu vytváříme nové produkty, které potěší naše zákazníky. Společnostem MSIC, a.s. a SERVIS CLIMAX a.s. děkujeme za skvělou spolupráci, které si velmi vážíme a je pro nás velkým závazkem do budoucna.