Právě si prohlížíte MENS SANA JAKO VÍTĚZ NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST

MENS SANA JAKO VÍTĚZ NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST

Rádi bychom se vám pochlubili,

Mens Sana získala první místo v kategorii Národní cena České republiky za společenskou odpovědnostDIGITÁLNÍ STÁT.

Tuto cenu uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality České republiky.

Vyhlášení výsledků, za Mens Sanu přebíral cenu Ing. Vojtěch Beck.

Máme obrovskou radost a tohoto ocenění si velmi vážíme. Jsme rádi, že naše práce jde vidět, ostatně výsledky mluví za nás.

Děkujeme všem, kteří při nás stojí a podporují nás v naši práci.

Odpovědné chování představuje dobrovolné převzetí spoluodpovědnosti za blaho a udržitelný rozvoj moderní společnosti. Společensky odpovědné organizace staví na první místo dodržování povinností uložených právními předpisy a nad jejich rámec uplatňují odpovědné a etické chování vůči svému okolí. Tato strategie posiluje důvěryhodnost organizace v očích zákazníků, partnerů i společnosti jako celku a stává se důležitým nefinančním ukazatelem výkonnosti organizace.

Společenská odpovědnost (Corporate Social Responsibility) a udržitelný rozvoj jsou v současnosti chápány jako strategie moderního managementu. Posláním Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost je podpořit společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj prostřednictvím zpětné vazby, kterou organizacím poskytne hodnocení nezávislou stranou. Rada kvality ČR za tím účelem převzala od Evropské nadace pro management kvality (EFQM) schéma uznávání „Committed to Sustainability“ – závazek k udržitelnosti. Toto schéma uznávání vzešlo ze spolupráce EFQM s UN Global Compact, vychází z Modelu excelence EFQM.

Národní cena za společenskou odpovědnost podporuje společenské povědomí o tom, co tyto oblasti znamenají, jaký mají význam a smysl v praktickém životě.

Kompletní výsledky naleznete zde.