MENS SANA z.ú.

... Nehledejme stigmata u lidí duševně nemocných, nemají je vepsána v obličeji nebo v jiných částech těla, ale mají je ukryta hluboko ve svých duších. Zkusme jim pomoci tak, že je nebudeme přehlížet, ale budeme je akceptovat i s jejich odlišnostmi.

Kdo nám pomáhá

Chcete nás podpořit a nevíte jak?

MENS SANA z.ú. je nezisková organizace, která se od roku 1996 zabývá pomocí a podporou lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Poskytujeme také podporu lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Mezi hlavní činnosti naší organizace patří poskytování psychosociálních služeb, vzdělávacích aktivit a společenských programů zaměřených na snižování předsudků kolem lidí s duševním onemocněním. V roce 2011 jsme rozšířili naše služby a aktivity o kognitivní rehabilitaci, která slouží k obnově narušených poznávacích funkcí tj. paměti, logického uvažování, prostorové orientace, pozornosti a řečové složky u lidí s duševním onemocněním a u lidí s poúrazovým poškozením mozku. Od roku 2014 je společnost rehabilitačním zařízením, které zabezpečuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pracovní rehabilitaci, přípravu k práci dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a na nově vymezeném chráněném pracovním místě zaměstnáváme OZP na pozici vedoucího aktivizačního a motivačního pracovníka v dřevařské a rukodělné dílně. V roce 2015 jsme zaměstnali v naší organizaci formou pracovnch smluv 19 lidí se zkušeností s duševním onemocněním, 1 člověka formou DPČ a 6 lidí formou DPP.

Naše činnost by se neobešla bez finanční podpory vládních grantů, nadací a také bez podpory našich přátel, rodinných příslušníků, sponzorů a dárců. Děkujeme touto formou všem, kteří jste nám pomohli v minulých letech, také těm, kteří nám stále pomáháte a také těm z Vás, kteří jste se rozhodli nás letos podpořit.

V letošním roce sháníme finanční i materiální prostředky především na podporu projektu Centra trénování paměti a na podporu nácvikového bydlení pro lidi s duševním onemocněním, které nově vzniká v katastru Ostrava-Poruba.

Pomohly by nám také následující materiální prostředky:

Jména všech dárců zveřejníme na našich webových stránkách. V případě, že si nebudete přát zveřejnit Vaše jméno na našich webových stránkách, uvedeme Vás jako anonymního dárce. Případné sponzory a dárce budeme uvádět na pozvánkách, propagačních materiálech a tiskových zprávách MENS SANA, z.ú.. V případě zájmu ze strany sponzorů můžeme zorganizovat kulturní vystoupení našeho hudebního nebo divadelního souboru, autorské čtení na Vaší akci jako poděkování za sponzorský dar. Se všemi sponzory a dárci sepíšeme darovací smlouvu, případně vystavíme potvrzení o přijatém daru.

Podporují nás:

Finanční partneři

mpsv msk smo okd mittal evraz Znak OV-Poruba Znak OV-centrum Znak OV-Jih
Logolinka UP
Logolinka DOWN Nadace CEZ

 

Sponzoři finanční a věcné dary:

Děkujeme těm, kteří pro nás pracovali bez nároku na honorář a těm, kteří naši činnost finančně nebo materiálně podpořili.

Rok 2015

Finanční dary nadace, firmy, fyzické osoby

    Nadace OKD                                                            150 000 Kč

    Nadační fond DUHA                                                  10 000 Kč

    Fórům dárců (Prazdroj lidem)                                  100 000 Kč

    Dary od soukromých osob                                        34 790 Kč

 

 

Pro všechny, které činnost našeho sdružení oslovila a chtěli by nás podpořit, uvádíme číslo účtu, na který je možno přispět libovolnou finanční částkou. Uvítáme také věcný dar. Pro více informací se můžete obrátit na
Mgr.Jaroslavu Saidlovou
, ředitelku.

 

Číslo účtu: 188317535/0300 ČSOB, a.s.

 

Created by Huda in 2008 - 2017