MENS SANA z.ú.

... Nehledejme stigmata u lidí duševně nemocných, nemají je vepsána v obličeji nebo v jiných částech těla, ale mají je ukryta hluboko ve svých duších. Zkusme jim pomoci tak, že je nebudeme přehlížet, ale budeme je akceptovat i s jejich odlišnostmi.

Kdo nám pomáhá

Chcete nás podpořit a nevíte jak?

MENS SANA z.ú. je nestátní nezisková organizace, která se od roku 1996 zabývá pomocí a podporou lidí se zkušeností s duševním onemocněním. V roce 2011 jsme rozšířili naše služby o kognitivní rehabilitaci, která slouží k obnově narušených poznávacích funkcí tj. paměti, logického uvažování, prostorové orientace, pozornosti a řečové složky u lidí s poúrazovým poškozením mozku. Kognitivní rehabilitaci poskytujeme také lidem s duševním onemocněním. V roce 2015 jsme otevřeli první Centrum trénování paměti v Moravskoslezském kraji. Od roku 2014 je společnost rehabilitačním zařízením, které zabezpečuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pracovní rehabilitaci, přípravu k práci dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Ve stejném roce jsme zřídili chráněné pracovní místo na pozici vedoucího aktivizačního a motivačního pracovníka v dřevařské a rukodělné dílně. MENS SANA, z.ú. je zaměstnavatelem lidí s duševním onemocněním, ve spolupráci s Úřadem práce zaměstnáváme 30% lidí se zdravotním postižením (OZP).

Naše činnost by se neobešla bez finanční podpory vládních grantů, nadací a také bez podpory našich přátel, rodinných příslušníků, sponzorů a dárců. Podpory všech dárců si velmi ceníme. Děkujeme touto formou všem, kteří jste nám pomohli v minulých letech, také těm, kteří nám stále pomáháte a také těm z Vás, kteří jste se rozhodli nás letos podpořit.

Na co Vaše dary použijeme?

Vaše dary podpoří jeden z našich projektů, můžete také sami určit, který projekt chcete podpořit

Jak funguje daňové zvýhodnění?

Dle § 15, odst.1 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů mají fyzické osoby (jednotlivci) a dle § 20, odst. 8 právnické osoby (podnikatelé) právo na odečtení daru ze základu daně.

Rozhodli jste se nás podpořit a jste fyzická osoba?

Zvolte prosím jednu z možností:

Chcete-li darovací smlouvu, potvrzení o přijatém daru, sdělte nám prosím své údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště a číslo OP prostřednictvím elektronické komunikace na : menssana@menssana.cz, poštou na adresu sídla: MENS SANA, z.ú., Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava, popř. telefonicky: 596918104. Děkujeme

Co Vám můžeme nabídnout za Váš dar?

Každý dárce obdrží potvrzení o přijetí daru (darovací smlouvu). Můžete přesně určit na jaký projekt / akci svůj dar poskytujete. Na požádání Vám předložíme vyúčtování daru, popřípadě napíšeme, na co jsme dar použili, budete tak mít jistotu, že Váš dar plní účel, za jakým jej poskytujete. v neposlední řadě Vám spolupráce s námi dodá dobrý pocit a pověst sociálně odpovědné firmy anebo zodpovědného občana.

Rozhodli jste se nás podpořit a jste právnická osoba?

Můžete pro naši podporu zvolit jednu z výše uvedených možností, popřípadě se můžete stát našim PARTNEREM. Nabízíme spolupráci postavenou na oboustranné dohodě partnerství, s cílem poskytnout to, co je pro partnera důležité a dobře využitelné v rámci společenské odpovědnosti firem (CSR). Pokud Vás naše činnost zaujala a chcete se stát dárcem, dobrovolníkem anebo partnerem naší organizace nebo projektu, kontaktujte prosím ředitelku organizace Mgr. Jaroslavu Saidlovou telefonicky: 777 034 883 anebo prostřednictvím elektronické korespondence: menssana@menssana.cz.

Podporují nás:

Finanční partneři

mpsv msk smo okd mittal evraz Znak OV-Poruba Znak OV-centrum Znak OV-Jih
Logolinka UP
Logolinka DOWN Nadace CEZ

 

Sponzoři finanční a věcné dary:

Děkujeme těm, kteří pro nás pracovali bez nároku na honorář a těm, kteří naši činnost finančně nebo materiálně podpořili.

Rok 2017

Finanční dary nadace, firmy, fyzické osoby:

    Dary od soukromých osob:    100 000 Kč

    Dary od právnických osob:

    NADACE ČEZ                         100 000 Kč

    Nadace umění pro zdraví           3 000 Kč

 

Rok 2016

Finanční dary nadace, firmy, fyzické osoby

    Dary od fyzických osob:                              45 400 Kč

    Dary od právnických osob:

    ELEKTROPOHONY spol. s r.o.                      8 000 Kč

    BÍLÝ MEDVĚD PUBLIC RELATIONS, s.r.o.    5 500 Kč

    SLEZSKÁ DIAKONIE                                     4 500 Kč

    ŠPAČEK, s.r.o.                                              2 000 Kč

 

Pro ty, které činnost organizace zaujala, a chtějí nás podpořit, uvádíme číslo účtu, na který je možno přispět libovolnou finanční částkou. Pro více informací kontaktujte prosím ředitelku organizace Mgr. Jaroslavu Saidlovou telefonicky: 777 034 883 anebo prostřednictvím elektronické korespondence: menssana@menssana.cz.

 

Číslo účtu: 188317535/0300 ČSOB, a.s.

 

Created by Huda in 2008 - 2017