Logo Menssana    Kdybychom byli andělé, pomohli bychom lidem od bolesti

Služby

Sociální služby

Poskytované sociální služby

Projekty EU

Projekty uskutečněné v rámci podpory Evropské unie:

 • Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0000653
 • Zvýšení profesionalizace a transparentnosti společnosti MENS SANA, o.p.s.“, registrační číslo CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001944
 • „BOURÁNÍ BARIÉR“, registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009064
 • Volnočasové aktivity

   Kreativní terapie v denních činnostech:

  • Ateliér kresby a malby pod vedením akademického malíře O. Tkačíka
  • Textilní, keramická a výtvarná dílna
  • Divadlo NETŘESK
  • Hudební skupina TŘESK
  • Flétnový soubor
  • Sportovní aktivity

  Terapeutické programy

  • Skupinová psychoterapie
  • Arteterapie
  • Muzikoterapie

  Klubové aktivity

  • Klub Dobré duše – pro přátele a osoby blízké lidem s duševním onemocněním
  • Klub pro rodiče (se zkušeností s duševním onemocněním) dětí do 8 let
  • Klub Anežka – křesťanská setkání

  Vzdělávací aktivity

  • Výuka PC
  • Výuka těsnopisu
  • Výuka cizích jazyků
  • Kurz hospodaření s penězi
  • Výuka hry na hudební nástroj

  Pracovní rehabilitace, příprava na práci

  • Cílená příprava lidí s duševním onemocněním na práci na volném trhu práce anebo v chráněných dílnách.

  Kognitivní rehabilitace

  • Programy na procvičování paměti, určené lidem s traumatickým poškozením mozku, po cévních mozkových příhodách a lidem s duševním onemocněním.

  Preventivní programy

   Programy určené dětem a mládeži z moravskoslezského kraje

  • Hudební dílny
  • Textilní, keramická a výtvarná dílna
  • Muzikoterapie
  • Arteterapie
  • Workshopy s odborníky z oboru sociální práce