Logo Menssana    Kdybychom byli andělé, pomohli bychom lidem od bolesti

Služby

Sociální služby

Poskytované sociální služby

Projekty EU

Projekty uskutečněné v rámci podpory Evropské unie:

Volnočasové aktivity

   • Kreativní terapie v denních činnostech:

   • Ateliér kresby a malby pod vedením akademického malíře O. Tkačíka
   • Textilní, keramická a výtvarná dílna
   • Divadlo NETŘESK
   • Hudební skupina TŘESK
   • Flétnový soubor
   • Sportovní aktivity

Terapeutické programy

   • Skupinová psychoterapie
   • Arteterapie
   • Muzikoterapie

Vzdělávací aktivity

   • Výuka PC
   • Výuka těsnopisu
   • Výuka cizích jazyků
   • Kurz hospodaření s penězi
   • Výuka hry na hudební nástroj

Pracovní rehabilitace, příprava na práci

   • Cílená příprava lidí s duševním onemocněním na práci na volném trhu práce anebo v chráněných dílnách.

Kognitivní rehabilitace

   • Programy na procvičování paměti, určené lidem s traumatickým poškozením mozku, po cévních mozkových příhodách a lidem s duševním onemocněním.

Preventivní programy

   • Programy určené dětem a mládeži z moravskoslezského kraje

   • Hudební dílny
   • Textilní, keramická a výtvarná dílna
   • Muzikoterapie
   • Arteterapie
   • Workshopy s odborníky z oboru sociální práce