Logo Menssana    Kdybychom byli andělé, pomohli bychom lidem od bolesti

Služby

Sociální služby

Poskytované sociální služby

Projekty EU

Projekty uskutečněné v rámci podpory Evropské unie:

Volnočasové aktivity

  Kreativní terapie v denních činnostech:

 • Ateliér kresby a malby pod vedením akademického malíře O. Tkačíka
 • Textilní, keramická a výtvarná dílna
 • Divadlo NETŘESK
 • Hudební skupina TŘESK
 • Flétnový soubor
 • Sportovní aktivity

Terapeutické programy

 • Skupinová psychoterapie
 • Arteterapie
 • Muzikoterapie

Klubové aktivity

 • Klub Dobré duše – pro přátele a osoby blízké lidem s duševním onemocněním
 • Klub pro rodiče (se zkušeností s duševním onemocněním) dětí do 8 let
 • Klub Anežka – křesťanská setkání

Vzdělávací aktivity

 • Výuka PC
 • Výuka těsnopisu
 • Výuka cizích jazyků
 • Kurz hospodaření s penězi
 • Výuka hry na hudební nástroj

Pracovní rehabilitace, příprava na práci

 • Cílená příprava lidí s duševním onemocněním na práci na volném trhu práce anebo v chráněných dílnách.

Kognitivní rehabilitace

 • Programy na procvičování paměti, určené lidem s traumatickým poškozením mozku, po cévních mozkových příhodách a lidem s duševním onemocněním.

Preventivní programy

  Programy určené dětem a mládeži z moravskoslezského kraje

 • Hudební dílny
 • Textilní, keramická a výtvarná dílna
 • Muzikoterapie
 • Arteterapie
 • Workshopy s odborníky z oboru sociální práce