„Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0000653.

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0000653.
Výše podpory: 1 560 000 Kč
Doba realizace projektu: 1. 2. 2017 –  31. 1. 2018
Místo realizace: MENS SANA, z.ú., Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba

Popis projektu

Projekt je zaměřen na podporu sociálního začleňování osob s duševním onemocněním a zároveň zvýšení kvality služeb poskytovaných těmto osobám.

Cíle projektu

Cílem projektu je komplexní zajištění podpory osob s duševním onemocněním prostřednictvím peer konzultantů. V rámci projektu zaměstnáváme na pozici peer konzultantů 7 lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Peer konzultanti poskytují podporu lidem se stejným zdravotním znevýhodněním, kteří potřebují větší míru podpory a věnují se osvětové činnosti v rámci destigmatizace duševního onemocnění.

Výstupy projektu

  • 7 podpořených osob s duševním onemocněním formou zaměstnání na HPP po dobu 12 měsíců.
  • Podpoření lidí s duševním onemocněním prostřednictvím práce peer konzultantů.
  • Snížení společenských předsudků prostřednictvím osvětových akcí – aktivní zapojení peer konzultantů.