MENS SANA SE ZAPOJUJE DO AKTIVIT CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY

MENS SANA SE ZAPOJUJE DO AKTIVIT CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY

Společnost MENS SANA, z.ú. uplatňuje při svém fungování principy sociální ekonomiky, kdy v oblasti zodpovědného chování vůči životnímu prostředí důsledně třídíme odpad, vyrábíme z recyklovaných materiálů, zpracováváme PET láhve, použitý papír, látky apod.

Systematickou prací se snažíme o propojování naší neziskové organizace a našeho sociálního podniku BOTUMY s.r.o. s akademickou sférou, podnikatelským sektorem a vědecko-inovačními centry, které nám přinese nové možnosti spolupráce, jak rozvíjet naši činnost a výrobu v souladu s principy cirkulární ekonomiky, tj. ekonomiky založené na konceptu udržitelného rozvoje, zabývající se způsoby, jak zvyšovat kvalitu životního prostředí a lidského života pomocí zvyšování efektivity produkce.

Díky spolupráci s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s. jsme získali kontakt na firmu SERVIS CLIMAX a.s., která je největším producentem stínění v České republice.

Díky velké ochotě a společenské odpovědnosti této společnosti jsme uzavřeli vzájemnou spolupráci na odběru látkového odpadu, který v našem sociálním podniku vracíme zpět do výroby a zpracováním sekundárního materiálu vytváříme nové produkty, které potěší naše zákazníky. Společnostem MSIC, a.s. a SERVIS CLIMAX a.s. děkujeme za skvělou spolupráci, které si velmi vážíme a je pro nás velkým závazkem do budoucna.