MENS SANA JAKO VÍTĚZ NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST

MENS SANA JAKO VÍTĚZ NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST

Rádi bychom se vám pochlubili,

Mens Sana získala první místo v kategorii Národní cena České republiky za společenskou odpovědnostDIGITÁLNÍ STÁT.

Tuto cenu uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality České republiky.

Vyhlášení výsledků, za Mens Sanu přebíral cenu Ing. Vojtěch Beck.

Máme obrovskou radost a tohoto ocenění si velmi vážíme. Jsme rádi, že naše práce jde vidět, ostatně výsledky mluví za nás.

Děkujeme všem, kteří při nás stojí a podporují nás v naši práci.

Odpovědné chování představuje dobrovolné převzetí spoluodpovědnosti za blaho a udržitelný rozvoj moderní společnosti. Společensky odpovědné organizace staví na první místo dodržování povinností uložených právními předpisy a nad jejich rámec uplatňují odpovědné a etické chování vůči svému okolí. Tato strategie posiluje důvěryhodnost organizace v očích zákazníků, partnerů i společnosti jako celku a stává se důležitým nefinančním ukazatelem výkonnosti organizace.

Společenská odpovědnost (Corporate Social Responsibility) a udržitelný rozvoj jsou v současnosti chápány jako strategie moderního managementu. Posláním Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost je podpořit společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj prostřednictvím zpětné vazby, kterou organizacím poskytne hodnocení nezávislou stranou. Rada kvality ČR za tím účelem převzala od Evropské nadace pro management kvality (EFQM) schéma uznávání „Committed to Sustainability“ – závazek k udržitelnosti. Toto schéma uznávání vzešlo ze spolupráce EFQM s UN Global Compact, vychází z Modelu excelence EFQM.

Národní cena za společenskou odpovědnost podporuje společenské povědomí o tom, co tyto oblasti znamenají, jaký mají význam a smysl v praktickém životě.

Kompletní výsledky naleznete zde.