Logo Menssana    Kdybychom byli andělé, pomohli bychom lidem od bolesti

Doplňková činnost


 
Doplňková činnost představuje rozšíření nabídky služeb MENS SANA, z.ú. a na zvýšení kvality těchto služeb. Kapacita registrovaných sociálních služeb nedostačuje pokrytí potřeb všech cílových skupin, včetně široké veřejnosti. Osoby navštěvující programy se často nemohou stát uživateli sociální služby, a to ze zdravotních důvodů, pro naplnění kapacity nebo proto, že nepotřebují čerpat registrovanou sociální službu. Proto jsou zařazeni do tzv. Doplňkových služeb, jejichž kapacita nicméně také omezena.
Přínos projektu v případě získání finanční podpory bude znamenat zvýšení kapacity pro lidi, kteří nejsou uživatelé sociální služby, ale potřebují trénovat paměťové funkce nebo využívat jiných aktivit, které MENS SANA, z.ú. nabízí. Jedná se především o lidi v seniorském věku, osoby s jiným než duševním onemocněním či lidi sociálně vyloučené.

Aktivity doplňkové činnosti byly doposud určeny de facto pouze pro osoby se zdravotním postižením. O naše služby je však velký zájem i ze strany osob (případně jejich blízkých), proto naše služby představujeme a nabízíme široké veřejnosti, čímž získává alternativu pro trávení volného času aktivní a efektivní formou. Záměrem je také šíření základních zásad, jak společnost může pečovat o své duševní zdraví a jak posilovat mozkové funkce lidí, aby se udrželi co nejdéle v aktivní psychické pohodě.

Uživatelé doplňkové činnosti tak mohou využívat řadu aktivit z portfolia MENS SANA, z.ú. s tím rozdílem, že nemají k dispozici klíčového pracovníka a že je tato činnost zpoplatněna měsíčním paušálem. V jeho rámci pak mohou uživatelé vybírat a účastnit se jakékoli aktivity realizované v doplňkové činnosti. Jedná se především o:

 • výuka práce s PC pro pokročilé
 • výuka práce s PC pro začátečníky
 • psaní všemi deseti
 • hospodaření s penězi
 • angličtina – pokročilí, mírně pokročilí
 • angličtina pro začátečníky
 • socioterapeutická skupina
 • návštěva kulturních zařízení
 • kreativní dílna
 • výlety
 • sportovní aktivity
 • podpora při studiu
 • muzikoterapie
 • výuka hry na hudební nástroj
 • arteterapie
 • kognitivní rehabilitace