Logo Menssana    Kdybychom byli andělé, pomohli bychom lidem od bolesti

Destigmatizace


 
Přestože žijeme na prahu třetího tisíciletí, duševní nemoc je stále stigmatizována. Nevypravujeme již Lodě bláznů, ale uvnitř mnohých středověk stále přetrvává. Lidé s vážným duševním onemocněním tak žijí mezi námi, ve společnosti, kde přiznat se k duševní nemoci mnohdy znamená odsouzení, ztrátu zaměstnání, vztahů a také „cejch„, který bolí více, než znamení vypálené na kůži. Psychiatrické stigma se netýká pouze nemocných, ale také těch, kdo s těmito lidmi pracují, ať už se jedná o lékaře, sociální pracovníky anebo ostatní pomáhající profese. Způsobuje nerovnoměrné rozdělování investic a finančních prostředků, a tím snižuje kvalitu péče poskytované lidem s psychiatrickou diagnózou.

Zhoršuje jejich uplatnění na trhu práce, postavení ve společnosti a negativně ovlivňuje kvalitu života. MENS SANA již od doby svého vzniku v roce 1996 bojuje proti stigmatizaci a marginalizaci lidí s duševním onemocněním. Naši snahou je říkat a ukazovat pravdu o lidech, které bolí duše. Více o nás se můžete dozvědět na sociálních sítích (jsme na facebooku, instagramu, linkedinu) a také když přijdete na naše akce. Nejvíce destigmatizačních akcí pořádáme v rámci celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví. V Ostravě uskutečňujeme kampaň pod názvem Ostravské týdny pro duševní zdraví. Již od roku 2014 pořádáme pro veřejnost v prostorách Porubského zámku CRAZY FEST.

Destigmatizace úzce souvisí s reformou psychiatrické péče o duševní zdraví. MENS SANA se aktivně připojuje k prosazování reformy a snaží se, aby byla viditelná a citelná také v Moravskoslezském kraji!

Připojte se k nám a pomozte nám reformovat péči o duševní zdraví !!!